Căn cứ xác lập, hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng?

Ngày hỏi:05/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Căn cứ xác lập, hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

   Theo đó, tại Điều 258, Điều 259 và ĐIều 260 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về căn cứ xác lập, hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng như sau:

   - Căn cứ xác lập: Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

   - Hiệu lực của quyền hưởng dụng:

   + Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

   + Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

   - Thời hạn của quyền hưởng dụng:

   + Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.

   + Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn được hưởng quyền hưởng dụng.

   Trên đây là nội dung giải đáp về căn cứ xác lập, hiệu lực và thời hạn của quyền hưởng dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn