Cấp lại bản án ly hôn

Ngày hỏi:25/04/2016
Tôi muốn đăng ký kết hôn lần 2, Hồ sơ của tôi có bản sao quyết định ly hôn nhưng Tòa án lại ghi bản sao sử dụng vào mục đích khác không có giá trị đăng ký kết hôn. Cán bộ một cửa không chấp nhận bản sao đó và yêu cầu tôi đến tòa án xin cấp bản sao khác không có dòng chữ "không có giá trị đăng ký kết hôn". Như vậy đúng hay sai? Người hỏi: Hoàng HIếu ( 15:31 02/04/2016)
  • Theo như thông tin bạn đã cung cấp thì quyết định ly hôn của Tòa án của bạn đã ghi rõ “không có giá trị đăng ký kết hôn” nên cán bộ bộ phận một cửa không chấp nhận bản sao quyết định ly hôn đó và hướng dẫn bạn tới Tòa án – nơi thụ lý việc ly hôn của bạn là đúng.

   Căn cứ điểm p, khoản 2 Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 được sửa đổi bổ sung năm 2011 thì bạn có quyền đề nghị Tòa án cấp trích lục bản án, Quyết định của Tòa án đối với vụ án ly hôn của bạn.

   Hồ sơ xin sao trích lục bản án bao gồm:
   + Đơn xin sao lục bản án (Trong đơn bạn cần nêu rõ: tòa án đã giải quyết ly hôn, số và ngày của quyết định ly hôn… Ngoài ra, bạn nên gửi kèm 1 bản sao quyết định ly hôn cho tòa án (điều này giúp cho việc tìm lại hồ sơ lưu được nhanh hơn).
   + Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn