Cha mẹ qua đời, con có phải trả nợ thay?

26/04/2022

Bố tôi vay tiền của ông A. 200 triệu lãi suất 5% tháng, số tiền đó bố tôi đã sử dụng vào việc riêng. Khi chủ nợ đòi, do không có tiền trả nên bố tôi đã buồn đau rồi bệnh tật và qua đời, chủ nợ bắt gia đình tôi phải trả nợ. Vậy xin hỏi gia đình tôi có nghĩa vụ phải trả nợ hay không?

  • Cha bạn đã vay tiền của ông A, nghĩa là giữa cha bạn và ông A. có giao dịch dân sự là vay tài sản. Khi cha bạn chết, đương nhiên hợp đồng đó chấm dứt.

   Khi hợp đồng vay chấm dứt không có nghĩa cha bạn không còn nợ ông A. Hợp đồng chấm dứt nên ông A. sẽ không được tính lãi nhưng khoản nợ vẫn còn trong thực tế như: số tiền còn nợ, số lãi khi còn sống cha bạn chưa trả.

   Nếu gia đình bạn không có ai thỏa thuận với ông A. về việc nhận kế thừa nghĩa vụ trả nợ của của của cha bạn thì ông A. không có quyền đòi bất kỳ ai phải trả nợ thay cha.

   Tuy nhiên, nếu cha bạn chết đi có để lại tài sản thì ông A. có quyền yêu cầu những người được hưởng di sản thừa kế phải thanh toán khoản nợ của cha bạn.

   Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

   1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

   3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

   Trong 3 năm kể từ khi cha bạn chết, nếu ông có để lại di sản thì ông A. có quyền yêu cầu những người thừa kế phải thanh toán nợ của cha bạn vay ông A. Nếu gia đình không trả thì ông A. có quyền khởi kiện tại tòa án nơi có di sản.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn