Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

26/04/2022

Anh L, chị H trong thời kỳ hôn nhân có mua được căn hộ chung cư tại Royal City, tuy nhiên vì vấn đề cá nhân hai người muốn thỏa thuận phân chia căn hộ trên trong thời kỳ hôn nhân? L, H đến gặp Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình hỏi xem căn cứ pháp lý để tự thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân? Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân?

  • 1/ Luật sư tư vấn các Căn cứ để xác định phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng được quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân gia đình 2014: “Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.”

   Như vậy các bên có quyền lập văn bản thỏa thuận xác định tài sản chung/riêng trong thời kì hôn nhân là căn nhà. Việc thỏa thuận của các bên phải được công chứng theo quy định pháp luật.

   2/ Luật sư tư vấn thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được quy định tại Điều 39 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau: “Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.”

   3/ Luật sư tư vấn hậu quả của văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được quy định tại Điều 40 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

   + Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

   + Thỏa thuận của vợ chồng như trên không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn