Chia tài sản khi bố mẹ không để lại di chúc

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào luật sư xin luật sư giải đáp cho tôi vấn đề sau đây: Gia đình tôi có 5 người anh em, 4 trai và 1 gái. Tôi là em út ở cùng với bố mẹ, sau khi bố mẹ mất tôi ở luôn đây và sổ đỏ vẫn là tên của bố mẹ và không để lại di chúc. Hiện tại thì anh cả tôi sang đây đòi đất để xây từ đường nhưng tôi không chịu và giờ ra pháp luật thì phân chia như thế nào ạ? Còn đất ruộng của tôi năm 2013 bị trừ vào đất ở của mảnh đất mà tôi đang sống thì sau khi ra tòa có được trừ đi không ạ? Mong luật sư giải đáp hộ!!!

  • Trong trường hợp cha mẹ của bạn mất không để lại di chúc, di sản để lại sẽ được chia theo pháp luật.

   Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

   a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

   3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Khi bố mẹ mất mà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố mẹ, cụ thể là các anh chị em bạn. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia (Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015).

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn