Chiếc xe là vật chứng của vụ án trộm cắp tài sản thì chủ sở hữu có lấy lại được không?

26/04/2022

Em bị thằng bạn hắn mượn xe đi ăn trộm bị công an bắt. Hắn bỏ xe chạy và công an thu xe về. E lên công an xin lại nhưng công an bảo dẫn thằng đó lên giải quyết nếu không có thằng đó thì coi như mất xe. Nhưng thằng đó bỏ trốn, em không có địa chỉ không có tung tích của thằng đó, giờ em phải làm sao để xin lại được xe  thưa luật sư!

  • Trong trường hợp trên chiếc xe là vật chứng của vụ án trộm cắp tài sản nên cơ quan điều tra sẽ phải giữ lại để phục vụ cho công tác điều tra. Việc xử lý đối với chiếc xe trên sẽ theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự:

   1. Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định, nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Toà án hoặc Hội đồng xét xử quyết định ở giai đoạn xét xử. Việc thi hành các quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

   2. Vật chứng được xử lý như sau:

   a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm lưu hành thì bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước hoặc tiêu huỷ;

   b) Vật chứng là những vật, tiền bạc thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức, cá nhân bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp; trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì sung quỹ Nhà nước;

   c) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;

   d) Vật chứng là hàng hóa mau hỏng hoặc khó bảo quản thì có thể được bán theo quy định của pháp luật;

   đ) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu huỷ.

   3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có quyền quyết định trả lại những vật chứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án.

   Đối với cơ quan điều tra thì khi có một số căn cứ sau đây thì phải ra quyết định đình chỉ điều tra và tiến hành xử lý vật chứng theo quy định:

   a) Có một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 105 và Điều 107 của Bộ luật này hoặc tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 của Bộ luật hình sự;

   b) Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

   Như vậy nếu quá trình điều tra đã kết thúc hoặc vụ án được đình chỉ điều tra theo quy định trên thì cơ quan điều tra có thể xem xét trả lại chiếc xe cho bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn