Chồng vay tiền đánh bài, vợ có phải trả không?

26/04/2022

Chị A có gửi câu hỏi như sau: “Chồng tôi có vay một số tiền để đi đánh bài, rượu chè mà tôi không biết. Hôm nay chủ nợ đến nhà đòi tiền thì tôi có phải trả không? Xin cảm ơn!”

  • Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định như sau:

   Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

   - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

   - Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

   - Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

   - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

   - Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

   => Theo quy định này, rõ ràng nếu một trong hai bên vợ hoặc chồng xác lập các giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì cả hai vợ chồng đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với giao dịch đó.

   Đối với trường hợp của bạn, việc chồng bạn tự vay tiền để đi đánh bài, rượu chè không nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, do đó, không thể đặt ra nghĩa vụ chung về tài sản cho hai vợ chồng.

   Hơn nữa, tại Khoản 3 Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định như sau:

   - Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình.

   => Như vậy, trường hợp chồng bạn vay tiền để đánh bài, rượu chè thì bạn không có nghĩa vụ phải trả khoản nợ này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn