Chủ hộ có quyền bán nhà đất cấp cho hộ gia đình không?

Ngày hỏi:09/03/2019

Sổ đỏ của gia đình mang tên hộ ông A, nay do có nhiều chuyện xảy ra ông A muốn bán nhà nhưng lại không hỏi ý kiến của vợ con. Cho hỏi, những người còn lại có quyền gì không và ông A có được bán nhà không?

  • Chủ hộ có quyền bán nhà đất cấp cho hộ gia đình không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 221 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Sở hữu chung của các thành viên gia đình

   1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

   2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì sổ đỏ của gia đình mang tên hộ ông A, do đó có thể xác định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là tài sản chung của tất cả các thành viên hộ gia đình gồm có vợ và con. Việc định đoạt tài sản chung của các thành viên trong gia đình thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt bất động sản của phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Do đó, ông A tự ý bán nhà là không đúng quy định.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn