Chủ tịch ủy bạn nhân dân xã có được quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ không?

26/04/2022

Em muốn hỏi, ở xã thì Chủ tịch xã có quyền quyết định về số lượng gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã mình không?

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 34 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ..

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp huyện.

   - ...

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan, tổ chức trên địa bàn; quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp.

   Như vậy, tại địa bàn xã thì Chủ tịch xã không có thẩm quyền giao số lượng gọi công dân nhập ngũ, mà thẩm quyền đó thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn