Có anh ruột đang phục vụ tại ngũ, có được hoãn hay miễm gọi nhập ngũ không?

26/04/2022

Năm ngoái tôi đã thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu của địa phương. Được biết, thời gian tới đây tôi sẽ được gọi khám sức khoẻ để gọi nhập ngũ (xin nói thêm, hiện sức khoẻ của tôi rất tốt, có lẽ sẽ đủ sức khoẻ để gọi nhập ngũ trong năm nay). Nhưng tôi chưa muốn nhập ngũ trong năm nay vì tôi muốn hoàn thành một việc giúp mẹ tôi (đối với mẹ tôi, nó rất quan trọng). Tâm sự việc này với bạn, thì bạn tôi nói, trường hợp của tôi có thể xin hoãn hoặc xin miễn gọi nhập ngũ vì anh trai tôi đang phục vụ tại ngũ. Xin hỏi bạn tôi nói như vậy có đúng không?

  • Tại Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Điều 5 của Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định về Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

   *Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

   - Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

   - Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

   - Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

   - Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   - Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

   - Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

   - Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

   *Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

   - Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

   - Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

   - Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

   - Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

   - Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

   Đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp của bạn có thể xin tạm hoãn gọi nhập ngũ, chứ bạn không thuộc trường hợp được miễn gọi nhập ngũ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn