Có được đặt giàn giáo cạnh nhà hàng xóm để xây nhà?

Ngày hỏi:13/03/2019

Khi xây dựng nhà ở thì tôi cần đặt giàn giáo cạnh nhà hàng xóm để xây nhà, tuy nhiên lại ngại va chạm vì nhà hàng xóm và bên tôi không có qua lại lâu nay, họ cũng lại gây khó dễ cho bên mình. Cho hỏi có được đặt giàn giáo cạnh nhà hàng xóm để xây nhà không?

  • Điều 245 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

   Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo Điều 248 Bộ luật này:

   Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

   1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.

   2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.

   3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

   Như vậy, trong trường hợp này nhà bạn được quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để đặt giàn giáo xây dựng, đây là nhu cần thiết để xây dựng nhà ở, bạn cần thỏa thuận với bên kia để không gây khó dễ cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn