Có được nhờ người mang thai hộ?

26/04/2022

Vợ chồng tôi kết hôn cách nay 10 năm nhưng chưa có con, mặc dù chúng tôi đến Bệnh viện Từ Dũ chữa trị tốn kém rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Vợ chồng tôi muốn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhờ người mang thai hộ, nhằm sau này có con cùng huyết thống chăm sóc tuổi già và thừa hưởng di sản thừa kế của vợ chồng tôi. Không biết chúng tôi nhờ người mang thai hộ có được không? Ðiều kiện thế nào?

  • Việc mang thai hộ là một chế định mới mẻ được quy định rõ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Theo quy định tại điều 95 của Luật này thì việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Như vậy vợ chồng anh có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện: Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; vợ chồng không có con chung; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
   Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện: Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
   Theo Ðiều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ phải tuân thủ các quy định như: thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định nêu trên; có cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ; việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan; trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.
   Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.
   Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.
   Như vậy, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định khá chặt chẽ về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, vợ chồng anh có thể áp dụng cho trường hợp của mình.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn