Có được từ chối trợ cấp nuôi con nuôi sau khi ly hôn không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/03/2020

Xin chào. Năm 2006 tôi và vợ cũ có nhận một bé trai làm con nuôi. Đứa bé này là con của 1 người cháu bên vợ. Nhưng năm ngoái chúng tôi đã ly hôn, tôi phải trợ cấp nuôi con là 3.500.000. Xin phép hỏi luật sư: tôi có thể từ chối nhận con nuôi hay khg hoặc từ chối trợ cấp nuôi con ? Và nếu có thì thủ tục như thế nào? Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên. Xin cảm ơn

  • Theo quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 thì căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định như sau:

   Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

   2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

   3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

   4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.

   Vậy nếu không thuộc một trong có căn cứ trên thì bạn không thể chấm dứt việc nuôi con nuôi.

   Khoản 1 Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định về hệ quả của việc nuôi con nuôi quy định như sau:

   Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Tại Khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trược tiếp nuôi con sau khi ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

   Đối với nội dung này là kể cả con ruột hay con chung vậy nên bạn cũng không thể từ chối trợ cấp nuôi con.

   Do đó với trường hợp trên của bạn thì bạn không thể từ chối nhận con nuôi cũng như từ chối trợ cấp nuôi con.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn