Có được ủy quyền làm lý lịch tư pháp số 1 không?

Ngày hỏi:14/06/2022

Có được ủy quyền làm lý lịch tư pháp số 1 không? Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào? Tôi là người Đức đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 2 năm, nay tôi muốn làm lý lịch tư pháp số 1 nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không biết tôi có thể ủy quyền hay không? Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào? Mong anh chị Luật sư tư vấn. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Có được ủy quyền làm lý lịch tư pháp số 1 không?
   (ảnh minh họa)
  • Có được ủy quyền làm lý lịch tư pháp số 1 không?

   Theo Khoản 1 Điều 41 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

   a) Phiếu lý lịch tư pháp số 01: Cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để quản lý nhân sự, đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

   b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

   2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

   Tại Khoản 3 Điều 45 Luật này quy định thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 nêu rõ:

   Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

   Theo đó, nếu bạn muốn xin cấp lý lịch tư pháp số 01 thì bạn có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm thủ tục cấp trừ trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con thì không cần văn bản ủy quyền.

   Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 44 Luật này quy định thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

   b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

   2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

   a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

   b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

   c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

   3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

   Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   4. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

   Như vây, bạn có thể đến Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để thực hiện xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn