Có giới hạn độ tuổi để cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư và bổ nhiệm Công chứng viên?

26/04/2022

Liên quan đến việc bổ nhiệm Công chứng viên và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, em thắc mắc theo quy định hiện hành thì có giới hạn để bổ nhiệm công chứng viên với cấp chứng chỉ cho luật sư không? Nhờ anh chị giải đáp.

 

  • Tại Luật luật sư 2006 có quy định về tiêu chuẩn cấp chứng chủ hành nghề Luật sư như sau:

   - Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư và phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

   - Không thuộc một trong các trường hợp:

   + Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   + Không thường trú tại Việt Nam;

   + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

   + Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính;

   + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   + Những người quy định tại điểm a khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

   - Phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

   Và tại Luật công chứng 2014 cũng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm công chứng viên như sau:

   Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

   - Có bằng cử nhân luật;

   - Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

   - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

   - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

   => Căn cứ theo quy định trên thì cả Luật luật sư và Luật công chứng thì không có quy định về giới hạn độ về độ tuổi tối thiểu và độ tuổi tối đa để bổ nhiệm công chứng viên và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Do vậy chỉ cần đáp ứng các điều kiện để hành nghề là được làm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn