Có thể hủy hợp đồng mua bán chung cư đã ký hay không?

26/04/2022

Có thể hủy hợp đồng mua bán chung cư đã ký hay không? Mất xe ở chung cư Ban quản lý có chịu trách nhiệm không? Tôi sinh sống và làm việc ở Đồng Nai, vì lý do công việc nên tôi phải lên Sài Gòn và tôi đã ký hợp đồng mua căn chung cư ở Quận 5 nhưng tôi giờ tôi muốn hủy hợp đồng mua bán chung cư đã ký được không? Mất xe ở chung cư, Ban quản lý có chịu trách nhiệm không? Xin Luật sư tư vấn giải đáp giúp tôi. Tôi cảm ơn.

  • Có thể hủy hợp đồng mua bán chung cư đã ký không?

   Căn cứ Điều 423 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hủy bỏ hợp đồng như sau:

   1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

   a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

   b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

   c) Trường hợp khác do luật quy định.

   2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

   3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   Như vậy, sau khi ký hợp đồng mua bán chung cư mà một trong hai bên vi phạm hợp đồng (không bàn giao tiền theo đúng thoả thuận, không giao chung cư đúng thời hạn) thì bên còn lại có thể huỷ bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường.

   Mất xe ở chung cư, Ban quản lý có chịu trách nhiệm không?

   Theo Điều 554 Bộ luật này, hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định như sau:

   Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

   Đồng thời, Điều 557 Bộ luật này quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:

   1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

   2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

   3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

   4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

   Theo đó, nếu bị mất xe ở chung cư thì người có trách nhiệm bồi thường là cá nhân, tổ chức được Ban quản lý thuê để trông giữ xe của người đến chung cư nếu giữa người mất xe và người trông xe có vé gửi xe.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn