Con chưa thành niên có bị truất quyền thừa kế không?

26/04/2022

Tôi tên Nguyễn Minh Hùng, tôi có một người con trai và một đứa con gái cả hai đều chưa thành niên, tôi và vợ đều đã ly hôn, tôi muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai của mình vì tôi nghi nghờ con gái không phải là con của tôi, tôi làm như vậy có được không?

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015, quy định:

   “1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

   a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

   Vì trong trường hợp này con gái anh là con chưa thành niên nên anh không thể truất quyền thừa kế của con gái anh được, anh chỉ có thể truất quyền thừa kế của cô bé sau khi cô bé đã thành niên (tức đủ 18 tuổi). Anh có thể truất quyền thừa kế theo quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự 2015 về thẩm quyền của người lập di chúc.

   Ban biên tập xin được thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn