Con có nghĩa vụ trả nợ thay cho mẹ không?

26/04/2022
Năm 2011, mẹ tôi làm giấy cho anh em tôi nhà đất. Chúng tôi xây nhà ổn định và đã làm sổ đỏ cho mỗi người. Cuối năm 2014, mẹ tôi mất nhưng sau đó có người cháu đến đưa giấy vay tiền của mẹ tôi và yêu cầu anh em tôi phải trả nợ. Xin hỏi, anh em tôi có nghĩa vụ phải trả nợ không?
  • Đối với giấy vay nợ tiền, nếu đúng của mẹ bạn thì người cháu đó hoàn toàn có quyền yêu cầu được đòi lại khoản tiền đã cho mẹ bạn vay. Nhưng phải xác định rõ quan hệ pháp luật là gì, tặng cho hay thừa kế để xác định về nghĩa vụ trả nợ thay cho người đã chết (mẹ của bạn) được quy định như sau:

   Điều 636 Bộ luật Dân sự quy định kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; Khoản 1, Điều 637 Bộ luật dân sự quy định những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   Như vậy, nếu khi mẹ bạn chết mà còn di sản thừa kế chưa chia, đã chia theo quy định của pháp luật hoặc chia theo di chúc mẹ bạn để lại thì các bạn phải có nghĩa vụ trả tiền cho người cháu đó từ giá trị di sản mà các bạn được nhận thừa kế.

   Trường hợp nếu mẹ bạn chết không còn bất cứ di sản nào để lại, chỉ có nhà đất đã cho anh em bạn trước khi chết thì các bạn không có nghĩa vụ trả khoản vay nợ đó. Anh em bạn cũng không phải trả nhà đất đó cho người cháu, vì quyền sử dụng đất của các bạn hiện đang ở là tài sản mẹ bạn đã tặng cho anh em bạn trước khi chết, giao dịch tặng cho đã hoàn thành, do vậy theo quy định nêu trên anh em bạn không có nghĩa vụ trả khoản nợ đó.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn