Đã khám sức khỏe nhưng hết tuổi gọi nhập ngũ thì có phải tiếp tục đi NVQS không?

26/04/2022

Xin luật sư cho em hỏi, con em sinh 3/11/1994. Nằm trong nhóm tuổi 25 hết độ tuổi nghĩa vụ. Đến ngày 3/11/2019 hết độ tuổi 25. Hôm trước cơ quan xã gửi giấy gọi khám sức khỏe ngày 31/10/2019 . Nếu như vậy sau khi đi khám con em trúng tuyển đợt 1 có bị bắt buộc khám sức khỏe đợt 2 ở huyện không thưa luật sư, còn trúng tuyển đợt 2 con em có bị bắt buộc nhập ngũ xin luật sư tư vấn giúp em!

  • Đã khám sức khỏe nhưng hết tuổi gọi nhập ngũ thì có phải tiếp tục đi NVQS không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

   Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

   => Như vậy, trường hợp con bạn không có trình độ cao đẳng, đại học thì hết 25 tuổi con bạn sẽ không phải nhập ngũ nữa.

   Tuy nhiên,

   Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

   4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   Căn cứ Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

   Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

   => Như vậy, thời gian khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự là tháng 11 - tháng 12. Thời gian gọi nhập ngũ là tháng 2 hoặc tháng 3.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì con bạn đến ngày 3/11/2019 thì hết độ tuổi nhập ngũ. Nhưng 31/10/2019 này được mời khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự thì đến tháng 2 - tháng 3 năm 2020 mới gọi nhập ngũ thì khi này con bạn đã hết tuổi gọi nhập ngũ, cho nên con bạn không phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn