Đại diện cho thương nhân là gì?

26/04/2022

Đại diện cho thương nhân là gì?

  • Đại diện cho thương nhân là Thương nhân nhận ủy nhiệm của một thương nhân khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của người đã ủy nhiệm, với danh nghĩa và theo sự chỉ dẫn của người ấy để hưởng thù lao.

   Việc đại diện cho thương nhân phải làm thành hợp đồng. Nếu thương nhân là pháp nhân, tổ chức …. cử người của mình để đại diện cho chính mình thì áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn