Dân số là gì?

Ngày hỏi:22/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi tên Thiên Hương hiện là sinh viên ngành khảo sát địa chất, tôi có nghe nhắc đến rất nhiều về dân số, thế thì theo quy định của pháp luật thì dân số là gì? Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp.

Thiên Hương (********@gmail.com)

  • Tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh dân số năm 2003 có quy định:

   Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

   Theo đó, chúng tôi hỗ trợ thêm đến bạn nguyên tắc của công tác dân số là:

   - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

   - Bảo đảm việc chủ động, tự nguyện, bình đẳng của mỗi cá nhân, gia đình trong kiểm soát sinh sản, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, lựa chọn nơi cư trú và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số.

   - Kết hợp giữa quyền và lợi ích của cá nhân, gia đình với lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội; thực hiện quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn