Đất được bố mẹ tặng đã sang tên hai vợ chồng thì có còn được coi là tài sản riêng không?

26/04/2022

Gia đình chú em có xảy ra xích mích vợ chồng. Hiện tại đang trong quá trình ly hôn. Và nhà cửa đất đai là của bố mẹ chú để lại cho chú em nhưng khi sang tên chú em có cho thêm tên vợ vào, vậy anh chị cho em hỏi khi li hôn thì có phải chia tài sản cho vợ không?

 

  • Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

   "Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

   1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

   2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

   Theo như quy định trên, đối với tài sản mà vợ, chồng có được trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng.

   Tuy nhiên căn cứ Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung theo đó:

   1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

   2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

   3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì trong trường hợp của chú bạn thì mặc dù đây là tài sản chú bạn được thừa kế từ bố mẹ nhưng khi làm thủ tục sang tên chú bạn đã điền cả tên vợ mình vào thì trường hợp này được xác định là chú bạn đã thực hiện việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Do vậy, chú bạn vẫn phải chia giá trị mảnh đất này cho vợ khi hai người ly hôn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn