Di chúc đánh máy có phát sinh hiệu lực không?

26/04/2022

Di chúc đánh máy có phát sinh hiệu lực không? Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài lập di chúc có giá trị trong trường hợp nào? Những di chúc nào bắt buộc phải chứng thực?

  • Di chúc đánh máy có phát sinh hiệu lực không?

   Tôi có ý định lập di chúc nhưng tự nhận thấy rằng chữ mình viết quá xấu, sợ mọi người sau này không đọc được. Muốn muốn dùng máy tính để lập di chúc được không? Nếu được thì có cần đáp ứng những điều kiện gì không?

   Trả lời:

   Tại Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

   Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

   Theo quy định này thì người lập di chúc có thể tự mình đánh máy. Cho nên bạn có thể dùng máy tính để lập di chúc.

   Một số lưu ý khi lập di chúc đánh máy:

   - Di chúc đánh máy phải có ít nhất 02 người làm chứng.

   - Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng.

   - Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

   - Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

   Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài lập di chúc có giá trị trong trường hợp nào?

   Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài được lập bằng văn bản nhưng không có công chứng, chứng thực thì có giá trị như di chúc có công chứng, chứng thực trong các trường hợp nào?

   Trả lời:

   Theo Khoản 5 Điều 638 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực:

   Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó.

   Như vậy, đối với di chúc di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó thì có giá trị như di chúc có công chứng, chứng thực.

   Những di chúc nào bắt buộc phải chứng thực?

   Mình muốn hỏi là có phải di chúc nào cũng cần phải công chứng, chứng thực hay không? Vấn đề này pháp luật quy định như thế nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về di chúc hợp pháp. Theo quy định này thì những trường hợp sau đây bắt buộc phải công chứng, chứng thực di chúc:

   - Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ (Khoản 3 Điều này);

   - Di chúc miệng (Khoản 5 Điều này).

   Những trường hợp khác không nhất thiết phải công chứng, chứng thực di chúc. Tuy nhiên, di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn