Độ tuổi cấp thẻ căn cước, thời hạn sử dụng và nơi nào được cấp thẻ?

Ngày hỏi:04/02/2016

Con tôi năm nay 15 tuổi, tôi định làm Chứng minh nhân dân cho cháu nhưng nghe nói hiện tại đã cấp thẻ Căn cước công dân. Vậy, tôi xin hỏi con tôi có đủ điều kiện để được cấp thẻ Căn cước công dân không? Thời hạn sử dụng của thẻ và những tỉnh nào đã thực hiện cấp thẻ này?

  • Trước hết xin trả lời, con bác đủ điều kiện để được cấp thẻ Căn cước công dân xét về độ tuổi. Theo Điều 19 của Luật Căn cước công dân, Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

   Về thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân được quy định trong Điều 21 Luật này như sau:

   Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân:

   1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

   2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

   Như vậy, con bác 15 tuổi là được cấp thẻ Căn cước công dân, và phải đổi thẻ khi con bác đủ 25 tuổi, 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

   Hiện tại chỉ có một số tỉnh thành đã thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân, chúng tôi xin cung cấp danh sách các địa phương đã thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân như sau:

   1. Hà Nội.

   2. Vĩnh Phúc

   3. Hưng Yên.

   4. Hải Dương.

   5. Hà Nam.

   6. Nam Định.

   7. Ninh Bình.

   8. Thái Bình.

   9. Hải Phòng.

   10. Quảng Ninh.

   11. Thanh Hóa.

   12. TP.HCM.

   13. Cần Thơ.

   14. Tây Ninh.

   15. Quảng Bình.

   16. Bà Rịa-Vũng Tàu.

   Đến nay mới có 16 địa phương nêu trên đủ điều kiện để cấp. Ngoài ra, các địa phương còn lại vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi Chứng minh nhân dân cũ như bình thường.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn