Đổi họ tên cho con

26/04/2022

Con trai tôi năm nay 8 tuổi, năm 2007 tôi sinh cháu và đặt tên cho cháu là Đỗ Minh Tuệ nhưng do bên nhà chồng theo đạo nên không cho đặt tên Tuệ trùng với tên Phật, và cho rằng khó nuôi, khó dạy nên bố chồng  tôi đã đi đổi lại tên con là Đỗ Xuân Đỉnh. Nay do vợ chồng bất hoà, tôi  và con trai về nhà bố mẹ đẻ sinh sống thì lại được biết tên mới của cháu lại trùng với cụ ngoại đã mất, mỗi lần nhà có giỗ chạp lại đọc tên cụ, trùng với tên cháu, nên tôi muốn hỏi tôi có thể làm thay đổi tên cho con một lần nữa được không? Và  tôi muốn con trai mang  họ tôi có được  không? 

  • Bạn có quyền thay đổi họ tên của con mình nhưng phải chứng minh các yếu tố theo điều 27 BLDS

   Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

   1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

   b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

   c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

   d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

   đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

   e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

   g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

   2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

   3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ"

   Về thủ tục, bạn có thể tới UBND cấp xã để thực hiện.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn