Được đăng ký lại giấy khai sinh khi nào?

26/04/2022

Theo quy định hiện hành thì chỉ có quy định về cấp lại bản sao giấy khai sinh chứ không đăng ký lại. Vậy cho hỏi có trường hợp nào được đăng ký lại giấy khai sinh không? 

  • Tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy định:

   - Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

   - Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

   - Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

   Như vậy, việc đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký khai sinh được thực hiện khi có đủ ba điều kiện: Việc đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng bị mất giấy khai sinh; người yêu cầu cấp lại giấy khai sinh nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ; việc cấp lại khai sinh được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Khi có đủ ba điều kiện trên cơ quan có thẩm quyền sẽ đăng ký lại khai sinh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn