Giấy mua bán "tay" ký trước ngày 15-10-1993?

26/04/2022
Ông N.Đ bán nhà ở và đất cho ông Đ.K ngày 9-10-1991 (nhà đất chưa có giấy tờ, chưa được UBND xã ký xác nhận, đóng dấu trên giấy bán nhà đất). Sau đó ông Đ.K bán ngay nhà đất này cho gia đình tôi vào tháng 10-1991(không có giấy tờ mua bán nhưng có giao bản gốc giấy bán nhà của ông N.Đ và đã ký bản cam kết không tranh chấp vào tháng 2-2-2008). Ngày 28-3-2008 tôi được UBND xã xác nhận đã nhận chuyển nhượng của ông Đ.K từ năm 1991. Vậy giấy xác nhận của UBND có phải là giấy tờ hợp lệ theo Khoản 1 điều 50 Luật Đất đai không? Tôi có được cấp GCN QSDĐ không nếu hiện tại nhà đất của tôi đang nằm trong quy hoạch? Nếu được cấp GCN QSDĐ thì tôi phải đóng tiền sử dụng đất? Có được phép thực hiện quyền chuyển nhượng không?
  • Theo như trình bày trên thì nhà đất của ông thuộc trường hợp sử dụng đất được quy định tại Khoản 4 điều 50 Luật Đất đai. Do vậy, ông có thể được cấp GCNQ SDĐ ở nếu phù hợp với quy hoạch.

   Nếu nhà ở và đất ở của ông không phù hợp với quy hoạch hiện tại nhưng nhà ở của ông được tạo lập trước khi có quy hoạch hiện tại thì ông cũng được cấp GCN QSDĐ theo Khoản 2 điều 48 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

   Khi có GCN QSDĐ thì ông có quyền chuyển nhượng bất cứ lúc nào, pháp luật hiện hành không quy định không chế thời gian thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn