Hạn chế quyền của cha mẹ trong trường hợp cha mẹ vi phạm quyền của trẻ em

Ngày hỏi:11/11/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Xuân, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Chồng tôi là một người rất hung dữ, thường xuyên bạo hành với tôi và con. Tôi rất bức xúc, và muốn chồng tôi không được đến gần con mình nữa. Cho tôi hỏi: Việc hạn chế quyền của cha mẹ, trong trường hợp cha, mẹ có hành vi vi phạm quyền trẻ em được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

   1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

   b) Phá tán tài sản của con;

   c) Có lối sống đồi trụy;

   d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

   2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

   Như vậy, bạn có thể căn cứ vào quy định này để yêu cầu tòa án xem xét hạn chế quyền của chồng bạn trong việc chăm sóc con.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hạn chế quyền của cha mẹ trong trường hợp cha mẹ vi phạm quyền của trẻ em. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Hôn nhân và gia đình 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn