Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là gì?

26/04/2022

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là gì?

  • Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật giá 2012

   Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

   Bạn có thể tham khảo thêm tại: Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ nào?

   Nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn