Hộ chiếu hết hạn nhưng thị thực vẫn còn hạn thì giải quyết như thế nào?

26/04/2022

Hộ chiếu hết hạn nhưng thị thực vẫn còn hạn thì giải quyết như thế nào? Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh bao lâu? Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn nhưng trong hộ chiếu này vẫn còn Visa của Mỹ còn thời hạn 1 năm nữa. Vậy khi tôi cấp đổi hộ chiếu thì Visa được xử lý như thế nào để tôi có thể sử dụng được tiếp? Xin cảm ơn!

  • Hộ chiếu hết hạn nhưng thị thực vẫn còn hạn thì giải quyết như thế nào?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

   3. Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

   Căn cứ Điều 6 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

   1. Giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm:

   a) Hộ chiếu ngoại giao;

   b) Hộ chiếu công vụ;

   c) Hộ chiếu phổ thông;

   d) Giấy thông hành.

   2. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

   3. Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

   Như vậy, trường hợp thị thực của bạn được cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử thì bạn vẫn thực hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu bình thường, khi xuất cảnh nhập cảnh qua Mỹ bạn có thể dùng hộ chiếu mới và thị thực còn hạn. Đối với trường hợp thị thực được cấp vào hộ chiếu cũ thì khi xuất cảnh nhập cảnh bạn có thể sử dụng cùng lúc cả 2 hộ chiếu. Tuy nhiên, một số quốc gia có thể không cho phép bạn sử dụng hai hộ chiếu cùng một lúc và bạn phải thực hiện xin cấp lại thị thực cùng hộ chiếu. Bạn cần tham khảo quy định cụ thể tại quốc gia cấp thị thực cho mình để thực hiện thủ tục cho phù hợp.

   Thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh bao lâu?

   Căn cứ Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh như sau:

   1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.

   2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

   a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

   b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

   c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

   3. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn