Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã do công an xã thành lập?

Ngày hỏi:18/09/2020

Em muốn hỏi là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã do ai thành lập? Có phải công an xã thành lập hay không? Trưởng công an xã có phải là Chủ tịch hội đồng hay không?

 • Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã do công an xã thành lập?
  (ảnh minh họa)
 • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định:

  Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

  Như vậy thì theo quy định này thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã do Ủy ban nhân dân xã thành lập.

  Và theo Điểm b Khoản 2 Điều này cũng có quy định: Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

  Tóm lại Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã do Ủy ban nhân dân xã thành lập và Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn