Hỏi về án phí khi chia tài sản

Ngày hỏi:27/11/2015

"ông nội cho cha tôi 2000 mét vuông, canh tác trên 30 năm nhưng chưa làm sổ đỏ. Nay do ông nội mất mà anh chị em có xảy ra chanh chấp (chưa chính thức) nên không thỏa thuận được việc phân chia tài sản. Gia đình tôi đang chuẩn bị nhờ toà án phân chia tài sản, nên cho tôi hỏi mức án phí phải đóng là bao nhiêu. Tổng diện tích là 13.000 met vuong, trong đó cha tôi được chia 2000. Đất trồng cây lâu năm, tại huyện Châu Thành, Tiền Giang"

 • Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Oceanlaw. Câu hỏi của bạn luật sư trả lời như sau:
  Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp giải quyết chia tài sản chung, chia di sản thừa kế được quy định tại khoản 7 Điều 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí của Tòa án năm 2009 và được hướng dẫn tại Điều 12, Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án. Theo đó:
  " Mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản, phần di sản mà họ được hưởng, được chia trong trường hợp các bên đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản mà mình được hưởng trong khối di sản thừa kế và có một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó.
  Khi các bên đương sự không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản của mình trong khối di sản thừa kế là khác nhau và có tranh chấp thì mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di sản thừa kế. Đối với phần Tòa án bác đơn yêu cầu thì người yêu cầu chia tài sản chung, di sản thừa kế không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm."

  Ví dụ: A, B, C, D tranh chấp khối tài sản chung có giá trị 600.000.000 đồng và không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung là khác nhau và có tranh chấp. Tòa án quyết định A được chia là 100.000.000 đồng, B được chia là 150.000.000 đồng, C được chia là 200.000.000 đồng và D được chia là 150.000.000 đồng. Án phí dân sự sơ thẩm mỗi người phải nộp được tính như sau:

  A phải nộp án phí là 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng;

  B phải nộp án phí là 150.000.000 đồng x 5% = 7.500.000 đồng;

  C phải nộp án phí là 200.000.000 đồng x 5% = 10.000.000 đồng;

  D phải nộp án phí là 150.000.000 đồng x 5% = 7.500.000 đồng.

  Như vậy, trong vụ việc của gia đình bạn, khi giải quyết chia di sản thừa kế tại Tòa án thì bố bạn và các anh chị em của bố bạn đều phải nộp án phí cho Tòa và mức nộp phụ thuộc vào giá trị phần tài sản mà mỗi người được hưởng.
  Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn