Hỏi về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngày hỏi:26/11/2015

 Tôi có hộ khẩu ở Gia Lai nhưng vào Bình Phước sinh sống 5 năm chưa đăng ký tạm trú, hiện con tôi kết hôn và đi làm giấy chứng nhận kết hôn nhưng tư pháp yêu cầu phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, vậy đúng không?

 • Theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực) thì thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện như sau:

  Về thẩm quyền đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.
  -Về hồ sơ: Hai bên nam, nữ nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân; nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
  Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
  Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

  Trường hợp của bạn, do các thông tin mà bạn cung cấp không rõ nên tôi xin nêu ra hai trường hợp để bạn tham khảo:

  Trường hợp 1: Nếu như con bạn đăng ký kết hôn tại Bình Phước thì con bạn cần phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Gia Lai để gửi Ủy ban nhân dân xã, phường nơi con bạn tiến hành đăng ký kết hôn.
  Trường hợp 2: Nếu con bạn đăng ký kết hôn tại Gia Lai thì con của bạn không cần phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình tại Ủy ban nhân dân xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 158 (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 06). Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn