Hỏi về việc thành lập nhóm làm việc

26/04/2022

Chúng tôi có khoảng 9-10 người, nhận thực hiện một hợp đồng gia công cho một công ty về phần mềm. Nay chúng tôi không muốn thành lập công ty ( phức tạp cho việc quản lý cty). Vậy, xin hỏi có thể thành lập 1 tổ chức thấp hơn doanh nghiệp như: nhóm, đội,...không? Nếu thành lập một nhóm như vậy có thể đứng kí hợp đồng với cty thuê không? Và sau này có thể chia lợi nhuận trên sản phẩm bán ra không? ( vì chúng tôi được chia % trên lợi nhuận các sản phẩm bán ra)  Và được pháp luật bảo vệ các quyền kinh tế không? Nếu không được, có giải pháp nào để chúng tôi thực hiện hợp đồng gia công với cty thuê?

    • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức kinh tế không có các loại hình đội, nhóm. Để thành lập tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân có con dấu có thể đứng ra ký kết các hợp đồng kinh tế thì bạn có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp (công ty) hoặc hợp tác xã. Với quy mô hoạt động nhỏ và đơn giản các bạn có thể thành lập hộ kinh doanh do uỷ ban nhân dân cấp quận cấp. Trường hợp không muốn thành lập tổ chức kinh tế thì các bạn có thể ký hợp đồng với công ty kia bằng cách cử 1 người đứng ra đại diện ký hợp đồng có văn bản thoả thuận về việc cử người đứng ra đại diện ký. Đồng thời giữa các bạn cũng nên có một văn bản thoả thuận về việc phân chia lợi nhuận cũng như các vấn đề có liên quan khác với tất cả thành viên ký vào. Việc làm đó có mục đích là bằng chứng để giải quyết khi giữa các bạn có tranh chấp xẩy ra.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn