Hợp đồng tư vấn kỹ thuật

26/04/2022

Xin nhờ các luật sư tư vấn giúp. Công ty tôi có ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật định kỳ hàng tháng với khách hàng. Hợp đồng này bao gồm các điều khoản tương tự như một hợp đồng nguyên tắc và không ghi cụ thể phí tư vấn từng tháng do trong khi thực hiện có thể có các chi phí phát sinh. Vậy có quy định nào bắt buộc trong hợp đồng kiểu như này phải ghi rõ số tiền phí tư vấn hàng tháng không.  Nếu không có quy định cụ thể nào thì việc công ty chúng tôi ký 1 hợp đồng nguyên tắc với khách hàng, sau đó hàng tháng tùy vào yêu cầu của khách hàng, nội dung tư vấn hai bên sẽ thống nhất tiền phí tư vấn và văn bản hóa thành các đơn đặt hàng cụ thể, trường hợp này có vấn đề gì không. Xin cảm ơn!

  • Công ty tôi có ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật định kỳ hàng tháng với khách hàng. Hợp đồng này bao gồm các điều khoản tương tự như một hợp đồng nguyên tắc và không ghi cụ thể phí tư vấn từng tháng do trong khi thực hiện có thể có các chi phí phát sinh. Vậy có quy định nào bắt buộc trong hợp đồng kiểu như này phải ghi rõ số tiền phí tư vấn hàng tháng không.

   Nếu không có quy định cụ thể nào thì việc công ty chúng tôi ký 1 hợp đồng nguyên tắc với khách hàng, sau đó hàng tháng tùy vào yêu cầu của khách hàng, nội dung tư vấn hai bên sẽ thống nhất tiền phí tư vấn và văn bản hóa thành các đơn đặt hàng cụ thể, trường hợp này có vấn đề gì không.

   Chào bạn,

   Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Đào Thị Liên - Công ty Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho bạn như sau:

   I. Nội dung hợp đồng theo quy định của pháp luật

   Luật thương mại không điều luật cụ thể nào quy định chi tiết nội dung của hợp đồng thương mại nhưng Điều 402 Bộ Luật Dân sự quy định, các bên có thể thỏa thuận về nội dung hợp đồng dân sự như sau:

   1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

   2. Số lượng, chất lượng;

   3. Giá, phương thức thanh toán;

   4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

   5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

   6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

   7. Phạt vi phạm hợp đồng;

   8. Các nội dung khác

   Điều luật quy định gợi mở "các bên có thể" nên tùy trường hợp các bên có thể áp dụng toàn bộ nội dung hợp đồng được dẫn chiếu trong điều luật hoặc không.

   Trường hợp nội dung hợp đồng không đầy đủ, chi tiết thì các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng để làm căn cứ thực hiện.

   II. Phụ lục hợp đồng

   Bên cạnh đó, điều 408 Bộ Luật Dân sự quy định về phụ lục hợp đồng như sau: Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

   Như vậy, nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng nguyên tắc chưa có thỏa thuận về phí tư vấn thì có thể lập thêm phụ lục.

   Hồ sơ phụ lục có thể gồm: - phiếu yêu cầu tư vấn (xác định rõ khối lượng công việc tư vấn); - biểu phí tư vấn và - biên bản nghiệm thu công việc tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn