Kết hôn với người yêu của bạn có phải kết hôn trái pháp luật không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Kết hôn với người yêu của bạn có phải kết hôn trái pháp luật không? Người yêu cũ có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật không? Quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật?

Chào anh/chị, em và người yêu đang trong quan hệ yêu đương tự nguyện nhưng gần đây em vô tình thấy anh ấy đi chơi riêng với bạn của em. Khi em phát hiện sự việc thì vô tình biết được bạn của em đang có thai với người yêu em và đang chuẩn bị cho việc kết hôn. Anh/chị cho em hỏi, bạn em kết với người yêu em có phải kết hôn trái pháp luật không không? Theo quy định của pháp luật, em có thể yêu cầu hủy việc kết hôn này không ạ?

Mong anh/chị tư vấn!

  • Kết hôn với người yêu của bạn có phải kết hôn trái pháp luật không?

   Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

   1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

   Điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về các hành vi bị cấm trong hôn nhân như sau:

   a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

   c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

   d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

   Khoản 6 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 giải thích về kết hôn trái pháp luật như sau:

   Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

   Theo quy định nêu trên, kết hôn trái pháp luật là việc kết hôn trong một số trường hợp như: không đủ tuổi kết hôn, kết hôn không do tự nguyện, không đủ điều kiện về năng lực trách nhiệm dân sự, kết hôn với người đã có vợ, chồng, kết hôn cận huyết.

   Vậy, xét về mặt pháp lý, nếu bạn của bạn và người yêu bạn đáp ứng các điều kiện kết hôn và không vi phạm các trường hợp bị cấm trong luật hôn nhân thì không bị coi là kết hôn trái pháp luật.

   Hình từ Internet

   Người yêu cũ có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật không?

   Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau:

   1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

   2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

   a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

   b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

   c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

   d) Hội liên hiệp phụ nữ.

   3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

   Pháp luật không quy định người yêu cũ có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, do đó bạn không thể yêu cầu Tòa hủy việc kết hôn này mà chỉ có thể nhờ vợ, chồng, cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người kết hôn trái pháp luật, Hội liên hiệp phụ nữ làm điều này.

   Tuy nhiên, do sự việc này không có dấu hiệu của việc kết hôn trái pháp luật do đó không thể yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

   Quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật?

   Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật như sau:

   1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.

   2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

   3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

   4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

   Trên đây là quy định của pháp luật về xử lý việc kết hôn trái pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn