Khi đã từ chối nhận di chúc có được đổi ý không?

Ngày hỏi:09/03/2020

Chào chuyên viên, tôi có thắc mắc với vấn đề như sau: Nếu khi đã từ chối nhận di chúc thì có được quyền đổi ý tham gia vào thỏa thuận phân chia di sản không? Xin cảm ơn.

  • Theo quy định tại Điều 610 Bộ luật dân sự 2015 thì quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân được quy định như sau:

   Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

   Tuy nhiên, người hưởng thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản và được quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

   1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

   2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

   3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

   Như vậy, trong trường hợp đã lập văn bản từ chối nhận di sản và gửi cho các đồng thừa kế, người quản lý di sản và người phân chia thừa kế biết thì việc từ chối đã có hiệu lực pháp luật. Ngược lại, việc từ chối di sản thừa kế chỉ không có hiệu lực pháp luật trong các trường hợp:

   - Từ chối được thể hiện sau thời điểm phân chia di sản;

   - Từ chối nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình với người khác;

   - Chưa được lập thành văn bản;

   - Chưa gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế;

   - Do người không được hưởng di sản thừa kế thực hiện…

   Do đó, nếu thuộc những trường hợp được nêu trên thì việc từ chối nhận di chúc sẽ không có hiệu lực pháp luật và người thừa kế vẫn được quyền đổi ý để tham gia thỏa thuận phân chia tài sản.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn