Không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế theo pháp luật không?

26/04/2022

Người mất để lại di chúc của một phần di sản thừa kế, nhưng sau mới phát hiện ra một phần di sản của người mất không có trong di chúc. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Những người không có tên trong di chúc, vậy họ có được hưởng phần di sản không được nhắc đến trong di chúc không?

  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, có quy định:

   Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

   Nếu di chúc đáp ứng các điều kiện để có hiệu lực, những cá nhân có tên trong di chúc sẽ được hưởng phần di sản mà người mất để lại.

   Cũng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì:

   Nếu người mất chết không để lại di chúc, hoặc di chúc vi phạm nên không có hiệu lực, hoặc là người nhận di chúc từ chối hưởng phần di chúc, thì phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật. Cũng có trường hợp người mất chỉ để lại di chúc một phần di sản của mình, còn một phần di sản không được nhắc đến trong di chúc, theo quy định đó thì phần di sản cũng sẽ được chia theo pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, cũng có quy định về những người thừa kế theo pháp luât.

   - Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

   + Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   + Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   + Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   - Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

   - Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Theo quy định thì những người không có tên trong di chúc, nhưng thuộc diện thừa kế theo pháp luật thì vẫn sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản không có trong di chúc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn