Luật Bình đẳng giới (BĐG) quy định thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện BĐG tại cơ quan, tổ chức mình?

26/04/2022

Luật Bình đẳng giới (BĐG) quy định thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện BĐG tại cơ quan, tổ chức mình?

  • Theo Điều 32 Luật BĐG quy định: Trong công tác tổ chức và hoạt động, cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 của luật này có trách nhiệm sau đây: Phải bảo đảm cho nam, nữ bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng; báo cáo hoặc cung cấp kịp thời thông tin về bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; đề xuất hoặc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BĐG liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

   Căn cứ vào khả năng, điều kiện của mình, cơ quan, tổ chức chủ động hoặc phối hợp tham gia các hoạt động thúc đẩy BĐG sau đây: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức về giới và pháp luật về BĐG cho các thành viên của cơ quan, tổ chức và người lao động; bố trí cán bộ hoạt động về BĐG; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường BĐG; dành nguồn tài chính cho các hoạt động BĐG; tổ chức hệ thống nhà trẻ phù hợp để lao động nam, nữ kết hợp hài hòa giữa lao động sản xuất và lao động gia đình; hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi; tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con.

   Nhà nước khuyến khích thực hiện các hoạt động quy định tại khoản này.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn