Luật và chính sách bồi thường tái định cư

26/04/2022

Năm 2000 tôi bị nhà nước thu hồi đất và bồi thường. Thời điểm đó tôi đủ điều kiện được bố trí tái định cư.  Thời điểm đó UBND tỉnh nơi tôi ở chưa có quy định hướng dẫn rõ ràng về bồi thường và tái định cư Sau năm 2000 các luật đất đai mới lần lượt được ra đời. Vào năm 2010 UBND tỉnh nơi tôi sinh sống ban hành quyết định rất cụ thể về đất đai và chính sách bồi thường tái định cư. Tới nay sau 14 năm UBND thành phố nơi tôi sinh sống mới tiến hành xét tái định cư cho gia đình chúng tôi.    Chúng tôi có đề nghị được áp dụng chính sách được UBND tỉnh quy định vào năm 2010. Nhưng UBND thành phố nơi tôi ở trả lời chúng tôi chỉ được áp dụng chính sách năm 2000. Vì chúng tôi được bồi thường vào năm 2000. Phương án bồi thường của tôi áp dụng chính sách năm 2000 nên tái định cư cũng theo chính sách năm 2000 Tôi nghĩ như vậy là không hợp lý vì chúng tôi bồi thường năm 2000. Nhưng tới tận năm 2014 mới xét tái định cư cho chúng tôi nên chúng tôi có quyền được hưởng chính sách mới nhất là năm 2010  Tôi xin các luật sư tư vấn giúp: UBND thành phố nơi tôi trả lời như vậy có đúng không? Tôi có được áp dụng quy định mới nhất là quyết định năm 2010 của UBND tỉnh không?

    • Về nguyên tắc các chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư sẽ được áp dụng theo các chính sách, quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn