Mẫu tờ khai chấm dứt giám hộ cử có yếu tố nước ngoài

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ cử giữa người Việt với người nước ngoài, hồ sơ yêu cầu gồm có mẫu tờ khai chấm dứt giám hộ cử có yếu tố nước ngoài. Vậy mẫu này được quy định thế nào?

  • Mẫu tờ khai chấm dứt giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ: Thông tư 15/2015/TT-BTP

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------------------

   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

   Kính gửi:(1)......................................................................................................

   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.........................................................................

   Nơi cư trú: (2)...........................................................................................................

   Giấy tờ tùy thân: (3)...............................................................................................

   Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

   Người giám hộ:

   Họ, chữ đệm, tên: ............................Giới tính:....................Ngày, tháng, năm sinh:...........................................

   Dân tộc:................................................................... Quốc tịch: ............................

   Nơi cư trú(2):............................................................................................................

   Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................

   Người được giám hộ:

   Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................Giới tính: ..............

   Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

   Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...............

   Nơi cư trú: (2) ...........................................................................................................

   Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................................

   Đã đăng ký giám hộ tại quyển số: ..........................., số .........................................

   Ngày ....... tháng ......... năm ......... của(4) ................................................................

   Lý do chấm dứt việc giám hộ:..............................................................................

   .................................................................................................................................

   Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: , ngày tháng năm ....

   Người yêu cầu

   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   Chú thích:

   (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.

   (2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

   (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

   (4) Ghi tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn