Một bên yêu cầu hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã công chứng được không?

Ngày hỏi:15/04/2020

Tôi có ủy quyền có một người bán dùm mảnh đất để trả nợ cho chính người này, không có thỏa thuận thù lao, hợp đồng ủy quyền này đã được công chứng. Nay tôi không muốn bán nữa và thỏa thuận với bên được ủy quyền hủy bỏ hợp đồng nhưng người này không đồng ý. Cho hỏi tôi có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền này được không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định về việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

   - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

   - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   Mặt khác, tại Điều 569 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền như sau:

   - Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

   - Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

   => Như vậy, trường hợp này bạn không được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền đã công chứng, tuy nhiên bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền này và thông báo cho bên được ủy quyền biết là được. (Lưu ý: việc thông báo là cần thiết nên cần có chứng cứ lưu lại việc thông báo để chứng minh sau này).

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn