Mức bồi thường khi chồng bị đánh dựa trên căn cứ nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Chào ban biên tập, Dạ cho em hỏi lại là: Chồng em bị hàng xóm đánh nhưng không có thương tích. Được công an mời lên giải quyết và bắt viết kiểm điểm đối với những người kia. Anh chị cho em trong trường hợp này chồng em muốn yêu cầu bồi thường do bị đánh thì dựa trên những căn cứ nào? Xin giải đáp giúp em với ạ?

Bobintuyet****@gmail.com

  • Căn cứ tại Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   "1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   "1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

   a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

   c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

   d) Thiệt hại khác do luật quy định."

   Như vây, căn cứ các quy định trên thì bạn có thể yêu cầu bên kia đưa ra mức bồi thường như sau: Chi phí khám bệnh, xác nhận thương tổn; bồi thường về danh dự khi bị đánh; bồi thường về ngày làm việc bị mất do phải đi khám bệnh,...

   Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận căn cứ theo quy định trên. Trường hợp này chồng bạn có quyền đưa ra mức bồi thường.

   Lưu ý: do đây là trách nhiệm dân sự nên bạn phải đưa ra mức yêu cầu bồi thường cho hợp lý để bên kia còn thực hiện. Nếu bạn đưa ra yêu cầu bồi thường quá vô lý thì bên kia sẽ không chịu bồi thường.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn