Mức hưởng đối với người nhặt được tài sản do người khác đánh rơi bỏ quên là bao nhiêu?

26/04/2022

Tôi được biết theo quy định của pháp luật Dân sự thì người nhặt được tài sản bị người khác đánh rơi bỏ quên trong một số trường hợp chỉ nhận được một phần giá trị. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức hưởng đối với người nhặt được tài sản do người khác đánh rơi bỏ quên là bao nhiêu?

  • Mức hưởng đối với người nhặt được tài sản do người khác đánh rơi bỏ quên được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

   - Nếu tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Nếu tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

   - Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn