Mức thu lệ phí cấp hộ chiếu năm 2019

Ngày hỏi:15/03/2019

Sắp tối tôi có chuyến công tác nước ngoài, do đó àm cần làm hộ chiếu, tuy nhiên nay đã là năm 2019, do đó àm tôi muốn biết mức thu lệ phí cấp hộ chiếu năm 2019 là bao nhiêu? Có thay đổi so với năm 2018 không, nên Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.

  • Tại Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định mức thu lệ phí cấp hộ chiếu năm 2019 là:

   Stt

   Nội dung

   Mức thu
   (Đồng/lần cấp)

   1

   Lệ phí cấp hộ chiếu

   a

   Cấp mới

   200.000

   b

   Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

   400.000

   c

   Gia hạn hộ chiếu

   100.000

   d

   Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

   100.000

   Như vậy, lệ phí cấp hộ chiếu năm 2019 không có gì thay đổi so với quy định cũ. Chi phí cấp hộ chiếu mới là: 200.000 đồng, chi phí cấp cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là: 400.000 đồng, chi phí gia hạn hộ chiếu là: 100.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn