Muốn yêu cầu cơ quan công an phải bồi thường về vật chất cũng như danh dự khi bị bắt nhầm thì cần phải làm thủ tục gì?

26/04/2022

Do nhầm lẫn trong quá trình điều tra của cơ quan Công an mà tôi đã bị tạm giữ trong vòng 3 ngày. Sau đó, tôi được thả ra do có quyết định của VKS hủy bỏ quyết định tạm giữ của công an. Nay tôi muốn yêu cầu cơ quan công an phải bồi thường về vật chất cũng như danh dự cho tôi thì tôi cần phải làm thủ tục gì?

  • Muốn yêu cầu cơ quan công an bồi thường thiệt hại thì trước hết anh cần phải gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đến cơ quan công an. Theo quy định tại Khoản 2, điều 34, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại gồm những nội dung chính sau:

   Họ và tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường thiệt hại.
   Lý do yêu cầu bồi thường.
   Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường

   Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại phải có quyết định của VKS có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tạm giữ của cơ quan công an vì anh không có hành vi vi phạm pháp luật và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn