Nếu nguyên đơn chết thì Tòa án ra phải quyết định đình chỉ giải quyết vụ án phải không?

Ngày hỏi:11/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi: Nếu nguyên đơn chết thì Tòa án ra phải quyết định đình chỉ giải quyết vụ án phải không? Vì nguyên đơn là chú tôi vừa qua đời vì tai nạn mà chú thì lại là nguyên đơn của vụ án dân sự.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định:

   Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

   - Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

   - Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

   - Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;

   - Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;

   ....

   Tại Điểm a Khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định:

   Một trong những trường hợp sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đó là nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

   => Như vậy, trong trường hợp nguyên đơn chết mà không có người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn thì khi đó Tòa án mới ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, còn nếu có người thừa kế thì vụ án vẫn được tiếp tục tiến hành. Do đó, không bắt buộc phải đình chỉ vụ án khi nguyên đơn chết.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn