Người có tên trong di chúc có được quyền nhìn xem di chúc không?

26/04/2022

Thưa luật sư, Tôi có 1 người Bác dâu, trước khi Bác tôi mất có làm di chúc để lại 1 số tiền cho mẹ tôi. Luật sư đã liên hệ với mẹ tôi để làm thủ tục lĩnh tiền, nhưng gia đình tôi rất muốn được xem di chúc có ghi những gì trong đó. Tuy nhiên, do bác của tôi còn có 1 người em ruột, là người được hưởng rất nhiều trong phần di sản này. Chúng tôi rất muốn được tận mắt xem để chứng thực việc thật giả về số tiền mà bác tôi để lại. Vậy, chúng tôi, những người được để cập trong di chúc, có được quyền yêu cầu luật sư cho chúng tôi xem di chúc không ạ? Tôi xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 672 Bộ luật dân sư 2005. Công bố di chúc

   1. Trong trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.

   2. Trong trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả thuận cử người công bố di chúc.

   3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.

   4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc.

   5. Trong trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng.

   Như vậy người được giao nhiệm vụ giữ di chúc phải thực hiện việc Công bố di chúc và nội dung di chúc theo các quy định của điều luật trên. Vì thế nếu bác bạn đã mất mà người giữ di chúc chưa thực hiện việc công bố di chúc thì những người được thừa kế có quyền yêu cầu người giữ di chúc công bố di chúc theo quy định của pháp luật.
  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn