Người đại diện theo ủy quyền được chấm dứt trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:11/03/2019

Trước khi đi du lịch tôi có ủy quyền cho anh tôi cho các việc kinh doanh của tôi trong vòng 01 tháng tôi vắng mặt, nay tôi đã về có phải là hợp đồng ủy quyền được chấm dứt không? Hay nói cách khác người đại diện theo ủy quyền được chấm dứt trong trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định người đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

   - Theo thỏa thuận;

   - Thời hạn ủy quyền đã hết;

   - Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

   - Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

   - Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

   - Người đại diện không còn đủ điều kiện về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện;

   - Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn