Người dân đăng ký kết hôn có cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/03/2023

Cho mình hỏi mình có cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi đăng ký kết hôn hay không? - Câu hỏi của Hà Anh (Khánh Hoà).

  • Người dân đăng ký kết hôn có cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú hay không?

   Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

   1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

   Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

   ...

   Điều này đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP quy định như sau:

   Bãi bỏ, thay thế một số cụm từ quy định tại các nghị định

   ...

   2. Bãi bỏ cụm từ “trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú” tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

   Tại khoản 1 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung đăng ký hộ tịch gồm:

   Nội dung đăng ký hộ tịch

   1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

   a) Khai sinh;

   b) Kết hôn;

   c) Giám hộ;

   d) Nhận cha, mẹ, con;

   đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

   e) Khai tử.

   ...

   Theo đó, đăng ký kết hôn là một nội dung đăng ký hộ tịch. Như vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký kết hôn không phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú như quy định trước đây.

   (Hình từ Internet)

   Cần chuẩn bị những giấy tờ gì trong hồ sơ đăng ký kết hôn?

   Căn cứ Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kết hôn như sau:

   Đăng ký kết hôn

   1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

   2. Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ đăng ký kết hôn gồm các giấy tờ sau đây:

   a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; hai bên nam, nữ có thể sử dụng 01 Tờ khai chung;

   b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận công dân nước láng giềng hiện tại là người không có vợ hoặc không có chồng;

   c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

   Nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

   Như vậy, hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm các giấy tờ như:

   - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; hai bên nam, nữ có thể sử dụng 01 Tờ khai chung;

   - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận công dân nước láng giềng hiện tại là người không có vợ hoặc không có chồng;

   - Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

   Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được quy định như thế nào?

   Căn cứ Thông tư 04/2020/TT-BTP ban hành mẫu tờ khai đăng ký kết hôn hiện nay như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

   Kính gửi: (3)................................................................................................

   Thông tin

   Bên nữ

   Bên nam

   Họ, chữ đệm, tên

   Ngày, tháng, năm sinh

   Dân tộc

   Quốc tịch

   Nơi cư trú (4)

   Giấy tờ tùy thân (5)

   Kết hôn lần thứ mấy

   Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

   Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

   Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

   ...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…

   Bên nữ

   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   ....................................

   Bên nam

   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   ....................................

   Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

   Số lượng:…….bản

   Chú thích:

   (1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.

   (3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.

   (4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

   (5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).

   (6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn